Unboxing -kampanjan säännöt

1. Järjestäjä ja yhteistyökumppanit

Toyrock Oy ja Mainostoimisto SST

2. Arvonta

Arvonta järjestetään Lelukirja.fi-sivustolla ja siihen voi osallistua lähettämällä unboxing-videon sekä jättämällä yhteystiedot. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan kuukausittain yksi 100 euron lelulahjakortti, eli yhteensä 5 kpl lahjakortteja kuukauden välein. Arvonnat suoritetaan marras- ja joulukussa 2018 sekä tammi-, helmi- ja maaliskuussa 2019.

Arvoa ei voi muuttaa rahaksi. Arvonnan järjestäjä maksaa arpajaisveron. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Järjestäjä ei korvaa palkintoa mikäli osallistujaa ei tavoiteta. Voittajan nimi voidaan julkaista markkinoinnin yhteydessä. Palkinto postitetaan 30 päivän kuluessa arvontapäivästä.

3. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt lukuun ottamatta seuraavaksi mainittuja poikkeuksia. Arvontaan eivät saa osallistua Toyrock Oy:n työntekijät tai heidän perheenjäsenensä, eivätkä Mainostoimisto SST:n työntekijät tai heidän perheenjäsenensä. Yhteystiedot kerätään palkinnosta ilmoittamista varten. Alaikäisillä arvontaan osallistujilla tulee olla huoltajan suostumus.

Unboxing-videon palauttajan tulee olla täysi-ikäinen, tai hänellä tulee olla huoltajan suostumus. Huoltajan suostumus vahvistetaan palautuksen yhteydessä kysyttyjen yhteystietolomakkeiden tietojen perusteella. Huoltajan kanssa sovitaan videoiden käytöstä.
Osallistua voi niin monta kertaa kuin haluaa, mutta vain kerran per video.

4. Osallistumisaika

Leluarvontaan voi osallistua 31.3.2019 saakka.

5. Osallistuminen ja video

Arvontaan voi osallistua Lelukirja.fi-sivustolla täyttämällä omat yhteystiedot sekä palauttamalla unboxing-video lomakkeen kautta. Arvontaan ei voi osallistua palauttamatta unboxing-videota.

Unboxing-videolla tarkoitetaan osallistujan itse kuvaamaa/tuottamaa videota, jossa osallistuja avaa paketista lelua. Lelun merkillä tai mallilla ei ole väliä. Videon taustalla ei saa soida tunnistettavaa musiikkia tekijänoikeudellisista syistä.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon yhteisarvoa. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista. He eivät ota vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muulle omaisuudelle tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Toyrock Oy:n, arvonnan yhteistyökumppanin tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan.

7. Henkilötietojen käsittely

Annetut tiedot tallennetaan vain voitosta ilmoittamiseen, eikä niitä käytetä markkinointiin. Osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Mikäli osallistujaa harkitaan yhteistyökumppaniksi eli Lelulähettilääksi, tullaan häneen (tai hänen huoltajaansa) olemaan yhteydessä hänen ilmoittamiensa yhteystietojen kautta. Yhteistyösopimukset tehdään erikseen, videon palauttaminen ei sido yhteistyöhön.

8. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta ja sen käyttö on kielletty ilman järjestäjän kirjallista lupaa. Säännöt koskevat kaikkia osanottajia. Osallistumalla osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

9. Unboxing-videon käyttöoikeudet

Videon palauttaessaan osallistuja luovuttaa kaikki videon muokkaus-, käyttö- ja levitysoikeudet Toyrock Oy:lle. Toyrock Oy ja nimeämänsä, voi käyttää kyseistä videota markkinointitarkoituksiin monikanavaisesti.